Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa VINICORP, LZT và VSII

Ngày 12/12/2016 đã diễn ra lễ ký kết về việc thoả thuận hợp tác 3 bên giữa Công ty Cổ phần Tổng Hợp Việt Nhật, Công ty TNHH LZT Việt Nam và Công ty Cổ phần Phần Mềm Việt Quốc Tế về việc cung cấp nhân lực có tiếng Nhật tối thiểu trình độ N3.

Theo thoả thuận này các Bên sẽ tự khai thác và phối hợp các chương trình đào tạo cung cấp nhân lực IT có tiếng Nhật tối thiểu trình độ N3 trở lên tại doanh nghiệp. Các bên cùng chia sẻ các cơ hội dự án cần phối hợp triển khai, mức độ yêu cầu qualification của nhân sự và số lựơng nhân sự, thời hạn sử dụng, đảm bảo sự minh bạch đến khách hàng cuối về nhân sự kết hợp của nhiều công ty trong nhóm hợp tác.
 
Mô hình hợp tác nhân lực giữa 3 công ty là tự nguyên, minh bạch và hình thành nhóm công ty hạt nhân (core). Mô hình hợp tác mở này nhằm siết chặt quan hệ kinh tế hợp tác giữa các thành viên và tối đa hoá lợi ích cho các thành viên. Đồng thời, phục vụ hỗ trợ các thành viên trong nhóm core phát triển kinh doanh và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lựơng theo yêu cầu của khách hàng Nhật Bản.
 
Một số hình ảnh của buổi lễ.