Một vài thông tin và hình ảnh về Khóa huấn luyện kỹ năng lập trình OFFSHORE I

Cho đến thời điểm hiện nay có thể nói, khóa huấn luyện kỹ năng lập trình OFFSHORE cho thị trường Nhật Bản  lần 1 của VINICORP đã gần đi đến thành công.Các học viên đều đã xác định được những công việc cần phải học và làm.Các bạn cũng rất cố gắng hòa nhập với việc giảng dạy của các trưởng nhóm dự án, rất tích cực trong việc học hỏi những kinh nghiệm từ dự án thực tế của các anh chị trong công ty. 

Một vài hình ảnh của khóa học.
 
 
 
 
Tiếp nối với những kinh nghiệm thành công của Khóa I, VINICORP sẽ tổ chức những khóa huấn luyện kỹ năng lập trình OFFSHORE tiếp theo.