• VINICORP tham gia Diễn đàn CNTT thế giới (WITFOR2009)

    VINICORP tham gia Diễn đàn CNTT thế giới (WITFOR2009)

    31-08-2009

    Diễn đàn công nghệ thông tin thế giới 2009 (WITFOR) với chủ đề “CNTT vì sự phát triển bền vững” là sự kiện quốc tế lớn lần đầu tiên Việt Nam được đăng cai tổ chức với mục tiêu khuyến khích thực hiện các sáng kiến phát triển CNTT & TT của các tổ chức, các bộ, ngành và các cơ quan trong lĩnh vực CNTT & TT.

Previous123456
7