VINICORP đã nhận chứng chỉ về bảo mật ISO 27001 vào ngày 8 tháng 5 năm 2014

 Ngày 8/5/2014 VINICORP đã chính thức nhận chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 27001:2005 về bảo mật sau khi đã đánh giá chứng nhận thành công.

Tham khảo : dasvietnam.com/News/Item/1155/217/vi-VN/Default.aspx

  Ngày 28/05/2014, Đại diện Bộ thông tin truyền thông (MIC) Ông Nguyễn Thanh Tuyên (Phó Vụ trưởng vụ công nghệ thông tin, Phó giám đốc Ban Quản Lý các dự án Công nghệ thông tin) và Đại diện Tổ chức chứng nhận DAS -UK Vương Quốc Anh đại diện tại Việt nam Bà Nguyễn Hương Giang trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý An ninh thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 Cho Công ty VINICORP tại văn phòng công ty 106 Hoàng Ngân.

Một vài hình ảnh của buổi trao giấy chứng nhận trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý An ninh thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

 

Hình ảnh chuẩn bị buổi lễ đón nhận chứng chỉ

 

Ông Nguyễn Thanh Tuyên đại diện Bộ TTTT (MIC) trao giấy chứng nhận cho Ông Đoàn Mạnh Cường GĐ. VINICORP

 

Bà Nguyễn Hương Giang đại diện DAS trao giấy chứng nhận cho Ông Trần Xuân Hòa P.GĐ VINICORP

 

Tập thể đội ngũ quản lý, lãnh đạo của VINICORP chụp hình lưu niệm với Bộ TTTT và DAS, AHEAD,Công ty CP Tin học Bình Minh & Công ty CP Thương Mại và Tư vấn Đầu Tư CMP 

 

Ông Nguyễn Thanh Tuyên đại diện Bộ TTTT (MIC) phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận

 

 

Bà Nguyễn Hương Giang đại diện DAS -UK tại Việt nam phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận 

 

Ông Đoàn Mạnh Cường GĐ VINICORP phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận

 

Ông Tống Bình Vũ đại diện Công ty CP Tin học Bình Minh & Công ty CP Thương Mại và Tư vấn Đầu Tư CMP phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận

 

Ông Trần Xuân Hòa P.GĐ VINICORP phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận

 

Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2005. (ISO 27001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS–Information Security Management System) do Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) phát triển và ban hành vào tháng 10 năm 2005)

 

 

Việc xây dựng Hệ thống quản lý an ninh thông giúp cho VINICORP thiết lập một hạ tầng thông tin an toàn và đảm bảo Hệ thống thông tin luôn được bảo mật nhằm giảm thiểu các rủi ro. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001:2005 cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong vấn đề bảo mật thông tin của đối tác, khách hàng. đồng thời cũng là yếu tố để khách hàng có thể đánh giá mức độ an toàn khi cộng tác, trao đổi và phát triển cùng VINICORP