Chính thức bắt đầu xây dựng và triển khai hệ thống quản lý dữ liệu bệnh viện

Sau một thời gian dài tìm hiểu nghiệp vụ, chuẩn bị và thỏa thuận ký kết hợp đồng. 

Ngày 1/6/2012 VINICORP đã chính thức bắt đầu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu bệnh viện với đối tác là Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (URL: http://www.ytevietnhat.com.vn/ mã chứng khoán: JVC). Đây là một trong những dự án lớn của công ty nhằm cung cấp những giải pháp CNTT đến tận tay người dùng.
 
Hình 1: Quy trình đi khám bệnh
 
 
 
 
Hình 2: Nghiệp vụ xét nghiệm
 
 
 
Hình 3: Mẫu thiết bị trong bệnh viện