VINICORP tham gia triển lãm SODEC 2012

Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 2012, VINICORP cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam đi khảo sát thị trường và tham gia triển lãm phần mềm Nhật Bản (SODEC) tại Tokyo. Đây là triển lãm nằm trong chương trình triển lãm mùa xuân lớn nhất của Nhật diễn ra cùng thời gian và địa điểm với 11 triển lãm khác về Smartphone & Mobile Expo, Cloud Computing Expo, Web& Mobile Marketing Expo, Information Security Expo, RFID Solution Expo, Data Storage Expo, Embedded System Expo.

 Chi tiết xem tại: http://www.sodec.jp
 
 
Đại diện Ban Giám Đốc tham gia hội chợ SODEC
 
 
 
Mr. Hoa Tran giới thiệu về VINICORP trong hôi nghị