Liên danh với VSII để mở rộng khách hàng từ NB

Vào ngày 12/10/2010, đại diện 2 công ty là Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Nhật (VINICORP) và Công ty phần mềm Vietsoftware International (VSII) đã thỏa thuận về việc liên danh cùng phát triển các dự án gia công phần mềm với đối tác Nhật Bản.

Công ty VSII có trụ sở chính tại Hà nội, là thành viên của tập đoàn Vietsoftware và là công ty có đội ngũ phát triển phần mềm Java mạnh nhất tại Vietnam (tổng số nhân viên 240 người).

VSII đã có nhiều năm kinh nghiệm làm gia công phát triển phần mềm với các đối tác lớn tại thị trường Mỹ và châu Âu, đặc biệt là IBM của Mỹ.Với sự kết hợp thế mạnh làm việc lâu năm với các đối tác Nhật và thực hiện quy trình quản lý dự án cũng như chất lượng công việc cho các đối tác Nhật Bản của công ty Vinicorp chúng tôi,cả hai công ty đặt ra mong muốn tạo thành một mô hình liên danh thành công đầu tiên giữa các công ty IT Việt nam trong việc thực hiện và triển khai thành công các dự án đòi hỏi quy mô nhân sự lớn và quản lý quy trình, chất lượng chặt chẽ cho các đối tác Nhật Bản.